FOOD MENU / bwydlen bwyd

last orders 30 mins before we close/ archebion olaf 30 munud cyn i ni gau

all day menu (subject to availability):

bwydlen trwy’r dydd (yn amodol ar argaeledd)

breakfast deal (before 12pm) 5.60: choose one of the following:

to^stie traddodiadol

Retro old school to^stie 3.30

to^stie traddodiadol

Grilled cheese sandwich on sourdough bread (vegan version available) 5.80

brechdan caws wedi grilio ar fara surdoes (fersiwn fegan ar gael)

cold sandwich on white or brown bloomer bread:

brechdan oer ar fara blodyn gwyn neu frown:

Something sweet

rhywbeth melys

Seasonal Specials (see board)

arbenigon tymhorol / cawl: (edrychwch ar y bwrdd)

ask about our pre-bookable cheese and charcuterie boards and afternoon tea

gofynnwch am ein byrddau caws a charcuterie a the pnawn gallwch logi

please advise us of any allergens or intolerances when placing your order; (v) vegetarian (vg) vegan; gluten free bread is subject to availability

gadewch i ni wybod am unrhyw anoddefiad neu alergedd wrth i chi wneud eich archeb; (v) llysieuol (vg) fegan; bara heb lwten yn amodol ar argaeledd

DRINKS MENU

to^st - diodydd

Hot:

poeth

Cold:

oer

alcohol

beer (wales):

cwrw (cymru):

alcohol free beer (wales):

cwrw heb alcohol (cymru)

cider (wales):

seidr (cymru):

white wine:

gwin gwyn:

rose wine:

gwin rhosyn:

red wine:

gwin coch:

sparkling:

pefriog:

please advise us of any allergens or intolerances when placing your order;
(v) vegetarian (vg) vegan; gluten free bread is subject to availability and 50p supplement

gadewch i ni wybod am unrhyw anoddefiad neu alergedd wrth i chi wneud eich archeb;
(v) llysieuol (vg) fegan; bara heb lwten yn amodol ar argaeledd ac atodiad 50c